Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

WALNE ZGROMADZENIE WĘDKARZY Koła PZW Nr 34 W Komorowie

W dniu 23.02.2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW nr 34 w Komorowie. Wędkarze zebrali się, aby podsumować działalność Koła w 2012 roku oraz nakreślić plan działania na 2013 rok, ale przede wszystkim wybrać nowe Władze Koła na kolejną, czteroletnią kadencję. Wśród zaproszonych gości obecni na zebraniu byli: Pan Waldemar Brzostek – Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, Pan Waldemar Waleszkiewicz – przedstawiciel Okręgu Mazowieckiego PZW. Zebranie otworzył Prezes Koła Włodzimierz Strzelecki witając zaproszonych gości oraz członków Koła przybyłych na Zgromadzenie. Goście zostali zaproszeni przez Prezesa do Prezydium Zgromadzenia. Przewodniczącym zebrania wybrano w głosowaniu jawnym Zbigniewa Stawinogę, który poprowadził dalej zebranie według ustalonego i przegłosowanego porządku obrad. Wybrano sekretarza zebrania, komisję skrutacyjną, komisję uchwał i wniosków, komisję wyborczą.
Odczytano sprawozdania z działalności za 2013 rok:

 • Zarządu Koła:
na szczególną uwagę zasługuje:
 • rekordowa liczba członków Koła w 2012 roku, która wyniosła 611 wędkarzy,
 • maksymalna liczba punktów – 60 – przyznanych dla naszego Koła przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego według karty oceny pracy Kół OM,
 • Komisji Rewizyjnej,
 • Sądu Koleżeńskiego.

Wiceprezes Koła Lech Czudowski przedstawił i omówił plan pracy Koła na 2013 rok. Zwrócił szczególną uwagę na działalność statutową Koła oraz na położenie szczególnego nacisku na zwiększenie aktywności pracy z młodzieżą. Na zakończenie przedstawił terminarz planowanych zawodów wędkarskich organizowanych przez nasze Koło, inne Koła oraz Okręg Mazowiecki w 2013 roku.

PLAN ZAWODÓW Organizowanych przez Koło Nr 34 w 2013 roku

Lp.

Rodzaj zawodów

Planowany termin

Miejsce

1.

Mistrzostwa Koła w dyscyplinie podlodowej

3 luty

Łowisko

2.

Mistrzostwa Koła w dyscyplinie spławikowej

25 sierpień

Łowisko

3.

Mistrzostwa Koła w dyscyplinie spinningowej

12 maj

Narew

4.

Mistrzostwa Klubu spinningowego „Sandacz"

6 październik

Jezioro

5.

Mistrzostwa sekcji młodzieżowej „Sumik"  

31 sierpień

Łowisko

6.

VII Otwarte zawody spinningowe o Puchar Wójta Gminy Wąsewo - „Pstrąg Przyborowia 2013"

14 kwiecień

Łowisko

7.

Zawody spławikowe „na żywej rybie" seniorów i młodzieży o „Puchar Czystości Wód"

21 kwiecień

Łowisko

8.

X Otwarte zawody spinningowe o „Puchar Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka"

9 czerwca

Różan

9.

Zawody spławikowe z okazji „Dnia Dziecka"

2 czerwiec

Łowisko

10.

Zawody spławikowe „Maraton Wędkarski 2013" dla seniorów, juniorów i kadetów

29-30 czerwiec

Łowisko

V-ce Prezes ds. młodzieży, Józef Nałęcz, omówił osiągnięcia sekcji młodzieżowej „Sumik” w 2012 roku oraz przedstawił plan działania w 2013 roku. Skarbnik Koła Henryk Faderewski zapoznał zebranych z opłatami za wędkowanie na bieżący rok zwracając szczególną uwagę na obowiązek prowadzenia rejestru połowów przez wędkarzy. Po przerwie zabrał głos Lech Czudowski przedstawiając osoby, którym przyznano odznaczenia i wyróżnienia. Przedstawił również wyniki konkursu „Taa-ka Ryba”, wyniki mistrzostw podlodowych Koła oraz wyniki współzawodnictwa w 2012 roku w Klubach „Sandacz” i „Sumik”. Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego Złotą Odznaką za zasługi dla PZW wyróżniono Romana Duchnowskiego. Zarząd Okręgu Mazowieckiego przyznał pamiątkowy medal „Za zasługi dla wędkarstwa na Mazowszu” pani Irenie Faderewskiej.
WYNIKI KONKURSU „Taa-ka Ryba"

Kategoria A. - Łowisko Przyborowie Gmina Wąsewo - wszyscy wędkarze PZW uprawnieni.

Lp. Gatunek ryby Łowca okazu Waga ryby
1. Szczupak Gregorek Kazimierz 8,10 kg
2. Lin Rostkowski Ryszard 2,07 kg
3. Okoń Bułatowicz Jarosław 0,98 kg
4. Amur Brzostek Piotr 7.05 kg
5. Boleń Szostak Henryk 76 cm
6. Sandacz Stawinoga Zbigniew 3,81 kg

Kategoria B. - Na łowiskach całego Kraju - tylko dla wędkarzy naszego Koła.

Lp. Gatunek ryby Łowca okazu Łowisko Waga ryby
1. Leszcz Mędrzycki Łukasz Starorzecze Bugu - Słopsk 3,70 kg
2. Lin Mędrzycki Łukasz Starorzecze Bugu - Słopsk 1,30 kg
3. Okoń Nowowiejski Stanisław Zalew Wykrot 46 cm
4. Karp Mędrzycki Łukasz Starorzecze Bugu - Słopsk 13,50 kg

MISTRZOSTWA PODLODOWE KOŁA  03.02.2013r.
 1. Miejsce:   Andrzej Mykieta
 2. Miejsce:   Henryk Szostak
 3. Miejsce:   Roman Duchnowski
GRAND PRIX 2012r. Sekcji Młodzieżowej „Sumik"

Kategoria: Juniorzy
 1. Miejsce:   Michał Bołtryk
 2. Miejsce:   Grzegorz Włosiński
 3. Miejsce:   Damian Karczewski
Kategoria: Kadeci
 1. Miejsce:   Tomasz Nałęcz
 2. Miejsce:   Maciej Grabowski
 3. Miejsce:   Damian Ludwichowski
GRAND PRIX 2012r. Klubu Spinningowego „Sandacz"
 1. Miejsce:   Stanisław Nowowiejski
 2. Miejsce:   Lech Czudowski
 3. Miejsce:   Andrzej Mykieta
Wszyscy wyróżnieni zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami i statuetkami.

Następnie Walne Zgromadzenie zatwierdziło poprzez głosowanie jawne:
 • Plan pracy Koła na 2013 rok.
 • Preliminarz budżetowy na 2013 rok.
 • Skład ilościowy władz i organów Koła w następnej czteroletniej kadencji.
Podczas dyskusji poruszano problemy budżetu i utrzymania łowiska Przyborowie-Gmina Wąsewo oraz skrócenia okresu zimowego, gdzie wymagana jest dodatkowa opłata. Nie zgłoszono uwag do przegłosowanych punktów. Po dyskusji przystąpiono do jawnych wyborów: Prezesa Koła oraz członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
W wyniku głosowania wybrano:

1. Prezesem Koła został Lech Czudowski.
2. Członkami Zarządu zostali wybrani:
 • Józef Nałęcz - v-ce prezes ds. młodzieży
 • Włodzimierz Strzelecki - v-ce prezes Koła
 • Dariusz Gromek - sekretarz
 • Tadeusz Stachacz - członek
 • Władysław Pasztaleniec - kapitan sportowy
 • Andrzej Mykieta - członek
 • Henryk Szostak - gospodarz
 • Henryk Faderewski - skarbnik
3. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
 • Zbigniew Stawinoga - przewodniczący
 • Jerzy Siemiątkowski
 • Roman Duchnowski

4. Członka Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
 • Stanisław Nowowiejski - przewodniczący
 • Krzysztof Waszkiewicz - członek
 • Artur Urbanowski - członek
5. Delegatami na Zjazd Okręgu Mazowieckiego zostali wybrani:
 • Włodzimierz Strzelecki,
 • Józef Nałęcz - zastępca delegata.
Następnie zabrał głos przedstawiciel Zarządu Okręgu Mazowieckiego Waldemar Waleszkiewicz, który podsumował pracę Koła i życzył nowym władzom dalszej tak dobrej i aktywnej działalności Koła w bieżącym roku i całej kadencji.
Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Pan Waldemar Brzostek podziękował za współpracę w minionym roku. Szczególną uwagę zwrócił na dużą liczebność członków Koła oraz na tak duży nacisk i zaangażowanie władz Koła w pracy z młodzieżą. Życzył sukcesów nowo wybranym władzom i kontynuacji współpracy w następnych latach.
W imieniu wszystkich wędkarzy nowy Prezes Lech Czudowski wręczył podziękowanie Włodzimierzowi Strzeleckiemu za długoletnie kierowanie Kołem. Na zakończenie zebrania podziękował wszystkim za przybycie, życzył dużych wrażeń wędkarskich w nadchodzącym sezonie. Szczególne podziękowania za współpracę z Kołem dla:
 • p. Rafała Kowalczyka Wójta Gminy Wąsewo,
 • p. Waldemara Brzostka Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka,
 • p. Anny Sieczkowskiej Kierownika Wydziału Środowiska i Ochrony Wód Starostwa Powiatu Ostrowskiego,
 • płk Ryszarda Kołacza Dowódcy JW. 3470 w Komorowie,
 • p. Michała Strzeleckiego - współwłaściciela firmy „HARJUS",
 • p. Szymona Depty - Sklep „Zoologia" - Ostrów Maz. ul. Armii Krajowej 1,  
 • p. Zbigniewa Cichowskiego - Sklep Wędkarski " KONTRAST" - Ostrołęka ul. Kopernika 41,
 • p. Andrzeja Kuleszy - Sklep Wędkarski - Brok Plac Kościelny,
 • p. Doroty Gumkowskiej - Sklep Spożywczy - Jelonki naprzeciwko Kościoła,
 • Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej,
 • Henryka Szostaka Komendanta Grupy Terenowej Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego.
 • Nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Jelonkach.
Fotoreportaż z przebiegu zebrania można obejrzeć w galerii zdjęć

z wędkarskim pozdrowieniem Lech Czudowski