Regulamin i opłaty


 
   OPŁATY NA ŁOWISKU

PRZYBOROWIE – GMINA WĄSEWO W 2017r.

 
1. WĘDKOWANIE DLA CZŁONKÓW PZW
RODZAJ  OPŁATYOPŁATA

Opłata roczna na wszystkie akweny dla członków PZW

160zł

Opłata roczna na wszystkie akweny dla członków PZW do lat 24 uczących się

80zł
Opłata roczna na wszystkie akweny dla członków PZW emerytów i rencistów80zł
Opłata roczna na wszystkie akweny dla członków PZW kobiet80zł

Opłata jednodniowa na wszystkie akweny dla członków PZW

30zł
Wędkowanie z łodzi - dopuszcza się wędkowanie z łodzi tylko na wszystkich zbiornikach w ciągu dniaObowiązuje zakaz używania silników spalinowych  Jak wyżej x 2
2. WĘDKOWANIE DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH W PZW
RODZAJ  OPŁATYOPŁATA

Opłata jednodniowa na wszystkie akweny

60zł

Opłata trzydniowa na wszystkie akweny

150zł
Wędkowanie z łodzi - dopuszcza się wędkowanie z łodzi tylko na wszystkich zbiornikach  Obowiązuje zakaz uzywania silników spalinowych  Jak wyżej x 2
3. ZEZWOLENIA ORAZ OPŁATY PZW WYDAJE SKARBNIK KOŁA kol. FADEREWSKI HENRYK              tel. kom. –  608413157 Ponadto można nabyć:

- Zezwolenia + opłaty PZW - SKLEP „ZOOLOGIA” – p. SZYMON DEPTA – Ostrów Maz. ul. Armii Krajowej 1    

- Zezwolenia - SKLEP WĘDKARSKI ” KONTRAST” – p. ZBIGNIEW CICHOWSKI - Ostrołęka ul. Kopernika 44.
- Zezwolenia + opłaty PZW - SKLEP WĘDKARSKI – p. KULESZA - Brok Plac Kościelny
- Zezwolenia - SKLEP SPOŻYWCZY – p. DĘBEK - Przyborowie
LUB POCZTĄ NA KONTO - Bank Spółdzielczy 07 – 300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 maja 32, Koło PZW nr 34 w Komorowie - 90892300080000151520000001- z dopiskiem - wędkowanie w dniu……. na łowisku Przyborowie-Gmina Wąsewo
    Telefony kontaktowe: PREZES KOŁA - 606669095, SKARBNIK KOŁA – 608413157,                                          SPOŁECZNA STRAŻ – 666725162
 REGULAMIN ŁOWISKA „PRZYBOROWIE - GMINA WĄSEWO”

Dysponentem i gospodarzem łowiska Przyborowie - Gmina Wąsewo jest Koło PZW nr 34 w Komorowie.
ZASADY WĘDKOWANIA

1. Prawo do połowu ryb przysługuje osobom posiadającym kartę wędkarską / nie dotyczy to obcokrajowców i młodzieży do 14 roku życia / wniesioną opłatę członkowska PZW oraz ważną licencję dla tego łowiska.
2. Wędkującego obowiązuje aktualny Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz dodatkowe ograniczenia w postaci:
zasad wędkowania:
 • połów ryb ze sprzętu pływającego / zarejestrowanego i oznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami / dozwolone jest od świtu do zmroku tj. 1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca tylko na zbiornikach „Działdowska” , „Kruszywo” ,” Przy Szosie” - bez silników spalinowych i elektrycznych - wędkowanie z wysp i wypłaceń dozwolone jest wg zasad jak ze środków pływających.
 • od 16 grudnia do 30 kwietnia zbiorniki Działdowska, Za Bramą, Przy Torach ustanawia się specjalnym łowiskiem zimowym na których wędkowanie dozwolone jest za specjalnym zezwoleniem
 • podwyższonego wymiaru ochronnego dla gatunków:
 • okoń 20 cm
 • obniżonego limitu ilościowo/wagowego w połowie wybranych gatunków:
 • karp, amur, lin - 3 szt. łącznie
 • szczupak, sandacz, węgorz, sum, boleń - 2 szt. łącznie
 • pstrąg tęczowy - 3 szt.
Łączna masa złowionych i zabranych ryb innych gatunków nie może przekroczyć 5 kg w ciągu doby.

okresowego zamknięcia łowiska:
 • od 1 do 15 grudnia każdego roku wprowadza się całkowity zakaz połowu na zbiornikach Działdowska, Za Bramą oraz Przy Torach – zarybianie pstrągiem
 • dwa tygodnie po prowadzonym zarybieniu rybami handlowymi.
 • w okresie odbywania się zawodów wędkarskich.
Dodatkowe obostrzenia
 • zakaz połowu przy użyciu kuszy - zakaz używania sprzętu pływającego z silnikami spalinowymi i elektrycznymi,
 • zakaz zakłócania ciszy,
 • zakaz budowy pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody Zarządu Koła,
 • zakaz niszczenia drzew i krzewów,
 • zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania wody oraz gleby,
 • zakaz palenia ognisk poza wyznaczonymi miejscami, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz kąpania się.

W przypadku stwierdzenia przez osoby uprawnione /PSRyb, Policja, SSRyb, oraz osoby uprawnione przez Zarząd/ do kontroli, nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Koła zastrzega sobie prawo odebrania Licencji bez odszkodowania i odmówienia w przyszłości sprzedaży licencji.

3. Wędkujący nie są zobowiązani do prowadzenia rejestru złowionych ryb.WĘDKOWANIE DLA CZŁONKÓW PZW
Opłata roczna na wszystkie akweny dla członków PZW160 zł
Opłata roczna na wszystkie akweny dla członków PZW do lat 24 uczących się80 zł
  
Opłata trzydniowa na wszystkie akweny dla członków PZW50 zł
  
  
Wędkowanie z łodzi - dopuszcza się wędkowanie z łodzi tylko na zbiornikach DZIAŁDOWSKA - poza okresem zimowym, KRUSZYWO, PRZY SZOSIE bez silników spalinowych i elektrycznychJak wyżej x 2
WĘDKOWANIE DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH W PZW
Opłata jednodniowa na wszystkie akweny60 zł
Opłata trzydniowa na wszystkie akweny 150 zł
Wędkowanie z łodzi - dopuszcza się wędkowanie z łodzi tylko na zbiornikach DZIAŁDOWSKA - poza okresem zimowym, KRUSZYWO , PRZY SZOSIEJak wyżej x 2

Adresy punktów gdzie można nabyć zezwolenia
SKLEP "ZOOLOGIA - p. Szymon DeptaOstrów Mazowiecka, ul. Armii Krajowej 1
SKLEP WĘDKARSKI - p. KuleszaBrok, Plac Koscielny
SKLEP WĘDKARSKI 'KONTRAST' –  p. Zbigniwe Cichowski07- 400 Ostrołęka, ul. Kopernika 44
SKLEP SPOŻYWCZY - p. GumkowskaJelonki naprzeciwko kościoła
Dane do bezposrednich wpłat na konto
Koło PZW nr 34 w Komorowie - 90 8923 0008 0000 1515 2000 0001
(z dopiskiem - "wędkowanie w dniu……. na łowisku Przyborowie-Gmina Wąsewo")
Bank Spółdzielczy 07 – 300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 32