Regulamin i opłaty

OPŁATY ZA ŁOWISKU PRZYBOROWIE - GMINA WĄSEWO W 2023 ROKU

WĘDKOWANIE DLA CZŁONKÓW PZW

RODZAJ  OPŁATY

OPŁATA     z BRZEGU

OPŁATA z ŁODZI

Opłata roczna na wszystkie akweny dla członków PZW

190zł

380zł

Opłata roczna na wszystkie akweny dla członków PZW do lat 24 uczących się

95zł

190zł

Opłata roczna na wszystkie akweny dla członków PZW emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych za okazaniem dokumentu uprawniającego do ulgi oraz kobiet.

95zł

190zł

Opłata jednodniowa na wszystkie akweny dla członków PZW

30zł

60zł

Opłata trzydniowa na wszystkie akweny dla członków PZW

60zł

120zł

Wędkowanie z łodzi - dopuszcza się wędkowanie z łodzi na wszystkich zbiornikach tylko w ciągu dnia

Na wszystkich zbiornikach obowiązuje zakaz używania silników spalinowych 

2. WĘDKOWANIE DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH W PZW

RODZAJ  OPŁATY

OPŁATA   z BRZEGU

OPŁATA z ŁODZI

Opłata jednodniowa na wszystkie akweny

60zł

120zł

Opłata trzydniowa na wszystkie akweny

150zł

300zł

Wędkowanie z łodzi - dopuszcza się wędkowanie z łodzi na wszystkich zbiornikach  tylko w ciągu dnia

Na wszystkich zbiornikach obowiązuje zakaz używania silników spalinowych 

3. ZEZWOLENIA ORAZ OPŁATY PZW WYDAJE SKARBNIK KOŁA kol. FADEREWSKI HENRYK              tel. kom. –  608413157

Ponadto można nabyć:

- Zezwolenia + opłaty PZW - SKLEP „ZOOLOGIA” – p. SZYMON DEPTA – Ostrów Maz. ul. Armii Krajowej 1    

- Zezwolenia + opłaty PZW - SKLEP WĘDKARSKI – p. KULESZA - Brok Plac Kościelny

- Zezwolenia - SKLEP SPOŻYWCZY – p. DĘBEK - Przyborowie

LUB POCZTĄ NA KONTO - Bank Spółdzielczy 07 – 300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 maja 32, Koło PZW nr 34 w Komorowie - 90892300080000151520000001-

z dopiskiem - wędkowanie w dniu……. na łowisku Przyborowie-Gmina Wąsewo

 

    Telefony kontaktowe: PREZES KOŁA - 606669095, SKARBNIK KOŁA – 608413157,

                                          SPOŁECZNA STRAŻ – 666725162