Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2017

 O K R Ę G M A Z O W I E C K I

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Koło nr 34 w Komorowie

ZAWIADOMIENIE

w dniu  04.03.2017 r. / sobota /

o godz. 9.00 ( w pierwszym terminie),

o godz. 9.30 (w drugim terminie)

ODBĘDZIE SIĘ W KLUBIE PRZY JW. 3470  W KOMOROWIE

WALNE  ZGROMADZENIE  SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA    

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:  

1, Sprawozdanie z działalności Koła za 2016rok oraz za całą kadencję 2013r - 2017r.        

a) Sprawozdanie Zarządu        

b) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej        

c) Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego  

2. Omówienie i przyjęcie planu pracy i działalności oraz preliminarza budżetowego Koła na 2017 r.  

3. Dyskusja  

4. Przyjęcie uchwał i wniosków.  

5. Wybory Prezesa, Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 

PODAJĄC  POWYŻSZĄ  INFORMACJĘ DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD  PROSI  CZŁONKÓW  ORAZ  SYMPATYKÓW KOŁA  PZW NR 34 W KOMOROWIE  O  WZIĘCIE UDZIAŁU W  WALNYM  ZGROMADZENIU                                                                                                                                                                         ZARZĄD KOŁA

Wasze komentarze (0)